Later … in het licht van deze
tijd brengt de dag ons naar
die morgen, weg van de
eenzaamheid
Later … als de toekomst ons
zicht weerkaatst, in het geloof
onszelf te zijn …
Voel, het geluk in deze dagen
Zou het er zijn, iets om af te
vragen, een zekerheid, zo klein
Zonder, in vergetelheid te
belanden, sterke
verbondenheid in liefde zal
veranderen
Zien, wij elkaar om ooit te
brengen, wat een ieder zal
herkennen als liefdevol en waar
Heb jij ook gekeken naar het
licht van ons bestaan, zonder
echt te weten herken ik straks
jouw naam … jouw naam

Link to YouTube

Link to Spotify

Link to Apple Music

Link to YouTube Music

Next Lyric

Home